CÔNG TY CP KIẾN TRÚC 2 + 1
 • TRANG CHỦ
  TRANG CHỦ
 • GIỚI THIỆU
  GIỚI THIỆU
 • DỊCH VỤ
  DỊCH VỤ
 • TIN TỨC
  TIN TỨC
 • LIÊN HỆ
  LIÊN HỆ
Giới Thiệu!

Chúng tôi nhận thấy rằng con
đường đi tìm một hình thái kiến trúc mới như một
MA TRẬN. Chỉ có thể đi đến đích bằng
tất cả lòng kiên trì, tính nhiệt huyết, sáng tạo,
cũng như bằng kinh nghiệm và sự chuyện nghiệp. Với những lợi thế
sẵn có, Chúng tôi quyết tâm sẽ đi đến đích của ma trận để tìm cho
mình một hình thái kiến trúc mới “2+1”

Công ty Cổ phần kiến trúc Hai Cộng Một được thành lập dựa trên sự kết hợp giữa 2 nền kiến trúc phương Đông và phương Tây. Đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm đi trước của kiến trúc sư người Bỉ và lòng nhiệt huyết, sáng tạo của kiến trúc sư người Việt. Sự kết hợp giữa hai trường phái kiến trúc này chính là điểm nhấn phong cách của “2+1”...